Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

20. Goedkope leningen

Het spreekt voor zich dat de maandelijkse "leninglasten" zeer belangrijk zijn als u een woning bouwt.

20.1. Ga zelf de leenmogelijkheden na

De kantoren van alle maatschappijen staan voor iedereen open. Ze geven kosteloos antwoord op al uw vragen. Vraag niet enkel inlichtingen bij één maatschappij maar bij verschillende, en vergelijk. Bedenk dat tussenpersonen een percent op de leningen ontvangen (door u te betalen).

Zij adviseren u liefst een maatschappij die ze het hoogste commissieloon oplevert, maar dat is niet noodzakelijk de beste voor u!


20.2. Vergelijk de leningen

• Is de rentevoet aanpasbaar?
• Wat is het juiste bedrag van de maandelijkse afbetalingen? Een lagere rentevoet betekent niet altijd een kleinere maandelijkse last ...
• Informeer u ook altijd over alle mogelijke kosten (dossierkosten, schattingskosten, commissieloon, enz.).
• Informeer u over de eventuele wederbeleggingsvergoedingen die u moet betalen als u uw lening vervroegd terugbetaalt.
Doordat leninglasten fiscaal aftrekbaar zijn, is een lange leningduur over het algemeen voordelig.

20.3. Zorg voor spaargeld


Als u meer wilt lenen dan het normale, kunt u het nog proberen bij maatschappijen die zogezegd "meer kunnen", maar u zult ook veel meer betalen.

Als u dus geen uitzonderlijk hoge intresten wilt betalen, zorg dan voor spaargeld om te beginnen. Tussenpersonen zien vooraf nergens moeilijkheden en weten er naderhand altijd een mouw aan te passen. Jammer genoeg is dat dan wel op uw kosten en in hun voordeel.

20.4. Lenen bij het Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds verstrekt leningen met een zeer voordelige rentevoet aan gezinnen met ten minste 2 kinderen ten laste.
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van het voorlaatste jaar dat de leningaanvraag voorafgaat, mag dan maximaal 1 728 000 frank (42 836 euro) bedragen. Deze inkomensgrens stijgt, naargelang van het aantal kinderen.
De rentevoet wordt voordeliger naarmate u meer kinderen ten laste hebt en/of uw inkomen kleiner is.

Meer inlichtingen:
Vlaams Woningfonds, Sint-Pietersaalststraat 177, 9000 Gent, tel. (09)222 03 94 of gratis op het groene nummer (0800)162 87.

20.5. Lenen bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

Hier kunt u sociale leningen krijgen om een privé-woning of een woning van de publieke sector (sociale koopwoningen) te bouwen, te kopen en te verbouwen. De leningen zijn gekoppeld aan inkomensgrenzen en aan voorwaarden voor het bouwvolume. U mag ook geen andere woning bezitten.

Meer inlichtingen:
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel, tel. (02)505 45 45. Het Volk, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent, tel. (09)223 50 45.

20.6. Lenen bij de Provincie

U kunt er terecht voor een gewone aanvullende lening, ter vervanging van een tweederangslening (geen notariskosten).

Meer inlichtingen:
Provincie Oost-Vlaanderen Ede Directie, dienst 61, Welzijn, Woodrow Wilsonplein 2 (5° verdieping), 9000 Gent, tel. (09)267 75 34.