Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

21. De huisvestingspremies

a) De Provincie en het Vlaamse Gewest kennen diverse premies toe.

Deze premies zijn:
de verbeterings- en aanpassingspremie;
de huursubsidie voor bejaarden en gehandicapten;
de provinciale CO-premie (voor aanpassingswerken om Co-vergiftiging te voorkomen);
de provinciale woningpremie voor lichamelijk gehandicapten;
de provinciale subsidie voor de aansluiting op het openbare water net.

Meer informatie:

Stad Gent, Dienst Huisvesting, Woonbeleid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 76 44 en (09)266 76 01. Openingsuren: elke werkdag van 8 tot 13 uur en op woensdag ook van 14 tot 18.30 uur.

b) De Dienst Monumentenzorg reikt een premie uit voor het onderhoud van niet-beschermde merkwaardige gebouwen.

c) Er bestaat ook een premie voor het onderhoud var beschermde monumenten.

Meer informatie: 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling ROHM Oost-Vlaanderen, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent, tel. (09)265 46 50.