Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

Bemaling

Bij het uitvoeren van bouwconstructies onder het grondwaterniveau, zoals bijvoorbeeld kelders, zal het meestal nodig zijn de grondwaterstand kunstmatig te verlagen. Dit gebeurt d.m.v. een bemaling. Door het wegpompen van water (bemalen) wordt de grondwaterstand plaatselijk verlaagd tot onder het niveau van de bouwput. Het maken van een bouwput met verlaging van de grondwaterstand heeft invloed op de heersende grondspanningen (korrel- en waterspanningen) in de directe omgeving.

De stabiliteit van de bouwput en van eventuele belendende bouwwerken onder deze gewijzigde grondspanningen moet daarom vooraf zorgvuldig gecontroleerd worden.

 

Terug naar Bouwkundige begrippen