Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Update 27/09/22
 HET BIJZONDER PLAN VAN AANLEG (BPA)
 

 

Het BPA legt eveneens de bestemming van de gronden vast. Het plan wordt opgemaakt door de gemeente en is veel meer gedetailleerd dan het gewestplan. Het omvat slechts bepaalde delen van de gemeente, voornamelijk gelegen in woonzones en bedrijvenzones. Het BPA bevat tevens gedetailleerde voorschriften voor elk perceel.

 

Terug naar Bouwkundige begrippen