Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Update 27/09/22

Koud dak

Dit is een dak waarbij tussen de thermische isolatie en de dakbedekking in principe buitencondities heersen, door de daar toegepaste spouw met buitenlucht te ventileren.
Een voorbeeld hiervan is een houten dakconstructie met de dakbedekking rechtstreeks op de houten delen en waar de isolatie zich tussen de balklaag, op de plafondplaat bevindt. De ruimte tussen isolatie en houten delen wordt met buitenlucht geventileerd.
Bij het ontbreken van voldoende ventilatie kan vochtaantasting van de houten dakconstructie plaatsvinden, waarbij in de winterperiode lekkages kunnen optreden ten gevolge van condensatie tegen de onderzijde van het dakbeschot.

(zie ook warm dak - omgekeerd dak)

 

Terug naar Bouwkundige begrippen