Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Update 27/09/22

Sondering voor grondonderzoek

 

Een belangrijke en veel gebruikte terreinonderzoeksmethode is het sonderen. 

Bij het maken van een sondering wordt een sondeerconus met standaard afmetingen de grond in gedrukt. Gemeten wordt hierbij de weerstand van de ondergrond tegen indringing van de conuspunt. Afhankelijk van de soort sondering kan bovendien de wrijvingsweerstand langs een deel van de conusmantel worden gemeten. (De onderlinge relatie van deze twee gegevens geven een goede indicatie voor de aanwezige grondsoort onder grondwaterniveau). Wanneer de gemeten conusweerstand uitgezet wordt tegen de diepte ontstaat een sonderinggrafiek, waarmee een goede indicatie voor de te kiezen funderingsmethode verkregen wordt. De sonderinggrafiek vormt bovendien een basis voor de berekening van de draagkracht van de ondergrond.

Sondeerapparaat met conus.

 

 

Terug naar Bouwkundige begrippen