Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

2. De architect

2.1 De keuze van de architect

Een van de belangrijkste en moeilijkste beslissingen bij het bouwen verbouwen is de keuze van een architect.

U kunt misschien het best uw licht opsteken bij vrienden of kennis die al gebouwd of verbouwd hebben, huizen bezoeken, tijdschrift inkijken, ...
Vele mensen vinden een goede architect door mondreclame of do contacten met tevreden nieuwe eigenaars die in gelijkaardige omstandigheden gebouwd hebben.

2.2 De taak van de architect

De taak van de architect beperkt zich niet tot het ontwerpen van u woning of het tekenen van de plannen.

De architect verzamelt de nodige gegevens voor het project (kenmerken van de bouwgrond, programma, stedenbouwkundige reglementen), zorgt voor plannen, schat de kostprijs en bereidt de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor.
De architect stelt de bestekken op, vraagt offertes aan aannemer controleert van het begin tot het einde de werken en is gedurende 1 jaar aansprakelijk voor het concept, net zoals de aannemer gedurende 10 jaar aansprakelijk is voor de uitvoering.

2.3 Het ereloon

De erelonen van de architect worden vrij vastgelegd in het contract tussen de opdrachtgever en de architect.

Er zijn geen opgelegde tarieven. Niettemin moet de architect zich houden aan de minimumbarema's van de Orde van Architecten.

De eigenlijke berekeningswijze van het ereloon varieert naargelang van de gegeven opdracht. De meest gekozen berekening is echter de procentuele berekening op het bedrag van de uitgevoerde werken. De barema's variëren naargelang van de aard, het belang en de moeilijkheidsgraad van de werken. Meestal bedragen de minimumpercentages 7 of 8 % van de totale prijs (excl. BTW) van het gebouw voor een individuele woning en 12 tot 15 % als het om een verbouwing gaat.

Het ereloon wordt meestal betaald in schijven naargelang van de vordering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld:

• een overeen te komen voorschot;
• 20 % bij de overhandiging van het voorontwerp;
• 20 % bij de overhandiging van de documenten voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning;
• 20 % bij de overhandiging van de aanbestedingsdocumenten;
• 30 % naarmate de werken vorderen, te verdelen in overeen te komen schijven;
• de rest bij de voorlopige oplevering.

Meer informatie:

Deze brochure moet zich beperken tot de voornaamste zaken die u moet weten als u met een architect in zee gaat.

Voor meer informatie over de deontologische beroepsregels van de architect, de erelonen en de toegang tot het beroep, en ook voor eventuele klachten over
ingeschreven architecten kunt u terecht bij de Orde van Architecten op het volgend adres: 
Orde van Architecten - Nationale Raad,
Livornostraat 160 bus 2, 1050 Brussel,
tel. (02)647 04 94
fax (02)646 38 18