Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

Inhoudsopgave bouwgids        

Een oriŽnterende gids voor wie in Gent wil (ver)bouwen en wonen

Voorwoord

1. De aankoop van een onroerend goed

2. De architect

3. De aannemer

4. De stedenbouwkundige inlichtingen

5. De verkavelingvergunning

6. De stedenbouwkundige vergunning: Wat? Wanneer? Hoe?

7. De Procedure: van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

8. De beroepsprocedure

9. De aansluiting op de riolering of gracht, de septische put, zinkput, regenwaterput en de individuele waterzuivering

10. De aansluiting op de nutsvoorzieningen

11. De milieuvergunning

12. Duurzaam bouwen en het milieu

13. Het kadastraal inkomen

14. De gewestelijke heffing: onroerende voorheffing

15. De gewestelijke heffing op leegstand en verkrotting

16. De gemeentelijke heffing op de eerste aanleg van trottoirs en opritten.

17. De gemeentelijke heffing op onbebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling en op de onbebouwde gronden in een woongebied

18. De gemeentelijke heffing op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg

19. De BTW-aangifte en eigen werk

20. Goedkope leningen

21. De huisvestingspremies

22. Varia