Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

3. De aannemer

Als uw huis gebouwd wordt onder leiding van een architect die u zelf koos, aan wie u de volledige opdracht hebt toevertrouwd. dan kunt u het ook aan hem overlaten om te zoeken naar en samen te werken met de geschikte aannemer(s).

Een goede architect is een bekwame bemiddelaar tussen de bouwheer en de aannemer(s).

Als u zelf aan een aannemer of bouwpromotor opdracht geeft om een huis of appartement te laten bouwen, hou dan rekening met de volgende bedenkingen.

3.1 Wie zult u kiezen: een persoon of een vennootschap?

Met een persoon (of een familieonderneming) hebt u meer contact. Deze persoon blijft altijd ten volle aansprakelijk, zelfs nadat hij failliet ging.

Een vennootschap is meestal beter georganiseerd. Het nadeel is dat na faillissement de vennootschap niet blijft bestaan. U kunt nadien niets meer vorderen!

Indien u laat bouwen door bemiddeling van een tussenpersoon (promotor) bedenk dan dat deze u welbepaalde diensten aanbiedt: verkenning van de markt, meerdere keuzemogelijkheden, meestal volledig in orde brengen van uw dossier en aanvragen voor premies en leningen. Maar, u betaalt ook voor deze diensten!

3.2 Zult u één aannemer kiezen of meer?

Juridisch gezien bent u meer gebaat met één aannemingscontract. Als er moeilijkheden komen, moet u maar met één partij onderhandelen.

U kunt voor de verschillende bouwwerken ook met verschillende aannemers werken. Dan vraagt u offertes aan ruwbouwbedrijven, aannemers van verwarmingsinstallaties, timmerlui, schilders, glazenmakers. elektriciens, ...

Uw bouwactiviteit, en meer in het bijzonder uw zoektocht naar geschikte aannemers, wordt dan iets ingewikkelder en kost u iets meer moeite, maar het voordeel is dat u rechtstreeks contact hebt met de gespecialiseerde aannemers en de bouwprijs in aanzienlijke mate kunt drukken.

Voor welk systeem u ook kiest, plaats nooit een handtekening op gelijk welk formulier, document, contract of prijsberekening zonder eerst de volledige tekst ervan te hebben doorgenomen en alle berekeningen te hebben gecontroleerd.

Reageer altijd schriftelijk! Doe alle mededelingen, bestellingen van bijkomende werken, ... t.a.v. de aannemer, bouwpromotor of architect altijd schriftelijk en bij voorkeur aangetekend. Ook bij betwistingen, onduidelijkheden over de uitvoering van bepaalde werken, prijsberekeningen, enz. reageert u beter schriftelijk. Bewaar daarenboven altijd een afschrift van uw brief.

Hou elk documentje, hoe onbelangrijk het ook lijkt, goed bij. Het kan, indien nodig, bewijskracht hebben, bijvoorbeeld bij juridische geschillen. Als er moeilijkheden zijn of zaken waarmee u zich niet akkoord kunt verklaren, aarzel niet en protesteer. U kunt eventueel een expertise aanvragen, of een advocaat raadplegen

3.3 Werk altijd met geregistreerde aannemers!

Deze registratie is niet alleen belangrijk om aanspraak te kunnen maken op renovatiepremies of om van het verlaagde BTW-tarief te kunnen genieten.Als u toch een beroep zou doen op een niet-geregistreerde aannemer, dan kunt u als medecontractant aangesproken worden voor de betaling van eventueel door de aannemer verschuldigde belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid.
De registratie van een aannemer biedt echter niet de garantie dat het werk degelijk wordt uitgevoerd: ze wijst er enkel op dat de aannemer in orde is met zijn sociale en fiscale verplichtingen.

Meer informatie:
Over de rechten en de plichten van de aannemer en de medecontractant krijgt u meer inlichtingen bij de href="http://www.confederatiebouw.be">Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel, of op het telefoonnummer (02)545 56 00.