Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

19. De BTW-aangifte en eigen werk

Korte tijd na de aflevering van een bouwvergunning krijgt u een aangifteformulier van de BTW-administratie. Hierop noteert u de bedragen van alle facturen en de daarop betaalde BTW. De BTW-administratie controleert of het door u betaalde BTW-bedrag overeenstemt met de waarde die zij schat op basis van uw plannen en de prijzen die in uw streek gelden. De fiscus gaat er altijd van uit dat alle werken zijn uitgevoerd door iemand die aan de BTW onderworpen is. Als eigenaar moet u dus bewijzen dat u bepaalde werken zelf uitvoerde of met hulp van familieleden tot de tweede graad voor een middelgrote woning en tot de vierde graad voor een sociale woning (alleen deze werken zijn vrijgesteld van BTW). Als u vrienden inzet bij de bouw van een woning bent u wel BTW verschuldigd.
Hou dus alle facturen met betrekking tot de aankoop van materialen goed bij en laat uw familieleden een verklaring ondertekenen.

Als de schatting van de normale waarde hoger is dan het totaal aan facturen, eigen werk, enz. dan kan een aanvullende belasting geheven worden. Het is in elk geval nuttig de schatting met de BTW-diensten te gaan bespreken. De administratie kan immers niet alle zaken kennen die de schatting beïnvloeden, bv. dat bepaalde werken voorlopig heel goedkoop werden uitgevoerd, kan niet in de facturen terug te vinden zijn. Bij een bespreking op het BTW-kantoor kunnen dergelijke vergissingen gemakkelijk rechtgezet worden en kan een akkoord worden getroffen. Als het verschil tussen het bedrag waarop de BTW moet voldaan worden en het bedrag van de facturen voor onroerende goederen groter is dan een achtste, dan is er een geldboete verschuldigd. Deze verschilt in functie van de grootte van het tekort.

U bent verplicht alle documenten in verband met het gebouw te bewaren gedurende vijf jaar na het betekenen (officiële kennisgeving) van het Kadastraal Inkomen. De ambtenaar van de administratie kan er altijd naar vragen.
Het is echter nuttig de facturen en dergelijke langer te bewaren voor de aansprakelijkheid van de aannemers.
De RVA verbiedt uitkeringsgerechtigde werklozen werken aan hun woning uit te voeren.
Dit geldt niet voor onderhouds- en herstellingswerken, maar wel voor alle werken die een waardevermeerdering van de woning tot gevolg hebben.

Betaalt u 21 % of 6 % BTW? Normaal is 21 % BTW van toepassing op levering en plaatsing.
Het is mogelijk dat u maar 6 % BTW moet betalen, als de volgende voorwaarden vervult zijn:
• als het om werken tot omvorming, renovatie, verbetering, herstelling en onderhoud van een woning gaat;
• als de woning meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik
genomen werd en nadien uitsluitend of hoofdzakelijk als privé-woning is gebruikt;
• als de werken door een geregistreerde aannemer (en het begrip aannemer mag hier zeer ruim geïnterpreteerd worden) worden verricht;
• als een attest bij de facturen het gebruik van een verlaagd tarief rechtvaardigt.