Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

16. De gemeentelijke heffing op de eerste aanleg van trottoirs en opritten

De 'eerste aanleg van een trottoir of een oprit' is een begrip. Er is pas sprake van `eerste aanleg van een trottoir of oprit' als ze aangelegd worden door de zorgen van de Stad Gent, na een beslissing in die zin door het stadsbestuur. Het trottoir of de oprit wordt aangelegd op de manier en met de materialen die het stadsbestuur bepaalt.

Trottoirs in losse materialen of halfverharde materialen zoals steenslag, dolomiet, en trottoirs die niet aangelegd zijn in natuursteen, gebakken steen of betonstraatsteen worden beschouwd als een niet aangelegd trottoir. Bij de aanleg door de Stad is de "eerste aanleg" van toepassing.

Ook als u al op eigen initiatief en zonder medeweten van het stadsbestuur een verharding op het openbaar domein aanlegde, moet u bij een totale eerste aanleg van de straat, heffing betalen omdat de werken die de Stad Gent liet uitvoeren, in dat geval nog altijd beschouwd worden als de "eerste aanleg".

U kunt deze heffing in een keer betalen, of in jaarlijkse schijven voor bedragen hoger dan 15 000 frank (371,84 euro). De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het aanpalend perceel op de dag dat de stadsdiensten de beŽindiging van de werken vaststellen. Deze heffing wordt berekend per vierkante meter, op basis van eenheidsprijzen die de gemeenteraad elk jaar opnieuw vaststelt. Er zijn bijzondere tarieven uitgewerkt voor brede trottoirs en hoekpercelen. De intentie bestaat om de belasting op trottoirs en afritten op te heffen.

Meer informatie:

Dienst Belastingen-FinanciŽn - Woodrow Wilsonplein 1 (6de verdieping), 9000 Gent, tel. (09)266 74 85,

e-mail financien@gent.be, http://www.gent.be

16.1. Retributie voor herstellings- en aanpassingswerken aan trottoirs, en opritten

Na bouw- of verbouwingswerken zullen trottoirs en/of opritten ook soms moeten worden hersteld of aangepast. Ook deze werken moeten door de Stad Gent worden uitgevoerd. U moet ze aanvragen bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent of bij uw dienstencentrum als u in een deelgemeente van Gent woont. Dat kan alle werkdagen tussen 10 en 12 uur.

Het Retributiereglement op de herstellingen en aanpassingen van trottoirs en opritten bepaalt dat deze kosten voor rekening komen van de eigenaar, de bouwheer of de persoon die de werken aanvraagt. Let op: de geraamde kosten voor aanpassings- en herstellingswerken moet de aanvrager vooraf betalen. De eindrekening volgt na voltooiing van de werken.

Meer informatie:

 Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 55 55.

16.2. Onderhoud

De particulier moet ook zijn trottoir of oprit onderhouden. Zo moet hij ze vrij houden van sneeuw, ijzel ťn onkruid. De politieverordening op de reinheid en de gezondheid in de gemeente (23 september 1998) schrijft deze maatregelen voor om de veiligheid en het comfort van de voetganger te waarborgen.