Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

11. De milieuvergunning

Ook particulieren kunnen activiteiten uitoefenen of technische installaties bezitten die volgens het Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen (VLAREM) meldings- of vergunningspichtig zijn en die bijgevolg aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Afvalwater: als u huishoudelijk afvalwater loost in een waterloop bent u verplicht zelf in te staan voor de waterzuivering. I

De opslag van stookolie vanaf 5 000 liter. De tank moet dubbelwandig zijn als hij ingegraven is en vervaardigd is uit metaal; als hij ingegraven is maar uit kunststof vervaardigd, volstaat een enkelvoudige wand. Ook als hij wordt ingekuipt, volstaat een enkelvoudige wand. De tank moet verder ook een zogenaamde "fluiter" hebben die waarschuwt als de tank overloopt bij het vullen. U moet zelf uw stookolietank geregeld laten controleren, ...

Voor de plaatsing van een gastank (vb. propaan), moet u rekening
houden met constructie-eisen en afstanden.

Voor een grondwaterwinning, met uitzondering van grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt of een grondwaterwinning van minder dan 500 kubieke meter per jaar waarvan het water uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt heeft u ook een milieuvergunning nodig.

Voor een pompinstallatie om het grondwater te verlagen voor de realisatie van bouwwerken ("bronbemaling"), moet het opgepompt water zo veel mogelijk terug in de grond worden gebracht buiten de onttrekkingszone, bv. via infiltratiegrachten.

Het VLAREM verbindt ook voorwaarden aan niet meldings- of vergunningsplichtige inrichtingen, zoals:
de afzonderlijke afvoer van het regenwater;
een stookolietank van minder dan 5 000 liter moet dubbelwandig zijn of enkelwandig en ingekuipt;
een stookolietank moet uitgerust zijn met een waarschuwings- of beveiligingssysteem.


Meer informatie:
Dienst Leefmilieu en Natuurontwikkeling van de Stad Gent,
Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge, tel. (09)239 43 11.