Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Immo
Update 27/09/22

 

13. Het Kadastraal inkomen

Ambtenaren van de belastingsadministratie kennen aan elk onroerend goed dat in BelgiŽ gelegen is een Kadastraal Inkomen (K.I) toe. Het K.I. is het inkomen dat een onroerend goed, zowel bebouwd (huis) als onbebouwd (grond), gedurende 12 maanden wordt geacht op te brengen. Uw woning heeft een K.I, ongeacht of u ze verhuurt of zelf bewoont. Het is de administratie van het kadaster die het bedrag vastlegt volgens de grootte van het goed, de mate van comfort, e.d.
Men trekt echter 40 % af voor onderhoudskosten, herstellingen, enz. De huidige K.I zijn vastgelegd op basis van de huurprijzen in 1975.
Het K.I. van een onroerend goed wordt in de toekomst jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

13.1 Wanneer wordt het Kadastraal Inkomen vastgelegd?

Als u uw intrek neemt in een nieuw huis, als u het meteen verhuurt of als u grote veranderingswerken hebt gedaan aan uw woning, dan moet u binnen 30 dagen op eigen initiatief de administratie van het kadaster daarvan op de hoogte brengen. 
Na de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning werd u een speciaal formulier (43B) toegestuurd dat u moet invullen.
De administratie van het kadaster laat u dan binnen afzienbare tijd officieel weten welk K.I. ze aan uw woning toekent.
Gaat u niet akkoord met het vastgesteld K.I., dan moet u binnen 2 maanden volgend op de kennisgeving ervan een aangetekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
Let op: als u het bewuste formulier niet terugstuurt of gewoon weigert te verklaren dat u het nieuwe (vernieuwde) huis bewoont, zal de administratie van het kadaster zich tot de rechtbank wenden en dan riskeert u in principe een boete van 10 000 tot ... 500 000 frank (247,89 tot ... 12 394,68 euro)!

Meer informatie:
href="http://minfin.fgov.be">Ministerie van FinanciŽn, Kadaster, administratie van het Kadaster. Financiecentrum Kouterpoort, Savaanstraat 11 bus 7, 9000 Gent, tel. (09)266 22 34.