Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Update 27/09/22
 HET GEWESTPLAN
 

 

Het gewestplan is een belangrijk instrument voor de ruimtelijke ordening. Elk stukje grond heeft in het gewestplan een bestemming (woonzone, industriezone, landbouwzone).
U kan het plan komen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening. In 2000 werd het gewestplan voor de bedrijvenzones gewijzigd.
Het gewestplan kan u ook inkijken bij GIS VLAANDEREN

 

Terug naar Bouwkundige begrippen