Mathys bv 

Aannemer algemene bouwwerken

Bedrijfsinfo

Realisaties

Huidige werf

Bouwkundige begrippen

De Bouwgids

Bouwfun

Contact

Bouwlink

Update 27/09/22

 

Onze realisatie te Gent

Onze opdracht: Slopen van woning - Bouwen 9 appartementen + 9 garages.

De werkzaamheden in omgekeerde volgorde.

 

Einde opdracht.

 

18. Na het dakskelet komt de verdere dakdichting. Met de ramen geplaatst krijgt het gebouw al een heel andere look.

17. De ruwbouwwerken zijn nu beëindigd. De elektriciens & loodgieter zijn nu volop bezig. Van zodra het onderdak geplaatst is kan de verdere afwerking volgen - plakwerken - chappen - vloeren - ramen & deuren - dakwerken.

 

 

16. Afwerken parement & begin dakconstructie zodat we de puntgevels op de juiste hoogte en met de juiste helling kunnen afwerken.

   

15. Vloerplaat 2° verdiep

14. 2° verdiep - aanzet spouwmuren

  

13. Na het uitmetsen van de binnenmuren wordt alles klaargezet voor het ondersteunen van de predallen en wordt er tevens aangevangen met het gevelmetselwerk.

12. Na het gieten van het beton kunnen de metselwerken verder aangevat worden.

11. Wapening der predallen

 

10. Plaatsen & schoren van predallen

9. Aanzet parementsteen

8. Metselwerken op de vloerplaat. (kolommen & binnenmuren)

7. Het gieten van de vloerplaat &  het trillen (verdichten) van het beton

 

6. Nadat de funderingsbalken gegoten zijn wordt de plaatwapening geplaatst (boven- + onderwapening)

    

5. De gewapende funderingsbalken welke de paalkoppen met elkaar verbinden

  

4. De volgende stap is nu maken van bouwput + funderingssleuven voor het gieten van de gewapende betonbalken tussen de palen. De palen worden op de juiste hoogte gebetoneerd  zodat er een onderbed voor de wapening kan geplaatst worden

 

3. De funderingspalen dienen nu te worden gekraakt! (bovenste stuk is meer schuim dan beton - men is niet zeker van de sterkte van het beton)

 

 

2. Omdat de draagkracht van de grond te klein is dienen we palen (52 st) te boren als fundering. (schroefpalen - zie bouwkundige begrippen)

 

 

1. Voor wij kunnen beginnen met de grondwerken wordt de bouwplaats "bouwrijp" gemaakt.

Verwijderen van alle puin + afbraak woning